18-agosto-10

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto