18-agosto-11

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto