18-agosto-12

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto