18-agosto-2

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto