18-agosto-3

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto