18-agosto-4

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto