18-agosto-5

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto