18-agosto-6

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto