18-agosto-7

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto