18-agosto-8

Maurizio Geri e Riccardo Tesi, Querceto, 18 Agosto