9-agosto-16

Stella d’Argento, Montecastelli Pisano, 9 Agosto