9-agosto-17

Stella d’Argento, Montecastelli Pisano, 9 Agosto